سلام دختر باران

دور دست چشمان بارانی و ابری ات هنوز در من طوفانی است شهر تو هر چه زیبا باشد در برابر بزرگی ات ،زیبا یی ات کم می آورد راست گفت :آن مرغ عاشق که توبانویی. دوستتان دارم به امید دیدار ....قلب

/ 1 نظر / 12 بازدید
طاهره

[گل][گل][گل]