باران باش

یادمان نرود مرغ باغ ملکوتیم دوسه روزی مهمان  دنیاییم برای آنکه دوست بداریم عشق بورزیم مثل باران با طراوت باشیم شاید لحظه ای دیگر برای دوست داشتن دیر باشد حادثه ها در کمین اند از کجا آمده ام دیگر سوال تازه ای نیست به کجا می روم هم تکراری است به گذشته و آینده دل نبندیم حال را غنیمت بدانیم همدیگر را دریابیم یادمان باشد بهانه ها فرصت ها را از کف می ربایند قدر لحظه هایی  که می توانیم برای همدیگر کاری انجام دهیم  ،بدانیم. خدا به هرکسی فرصت دوست داشتن و مهر ورزیدن نمی دهد .

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
کدبانو الهام

سلام خاله آرزوی عزیزم.زیبا نوشتید شاید لحظه ای دیگر برای دوست داشتن دیر باشد حادثه ها در کمین اند