دست افشان

نیایش طبیعت با رجب آغاز شد رعد و برق برطبل آسمان کوفت و باد دست افشان غنچه های یاس را در کوچه پس کوچه ها پراکند باران به برکت این ماه می بارد زیر باران دعاهایت ایستاده ام من نیز بارانی ام با خود چتر نیاور تازه می شوی . التماس دعا

/ 8 نظر / 13 بازدید
رویا

برایت دعا میکنم همیشه آرامش را و عشق را ...[گل]

فائزه

سلام آرزو جان چقدر لطیف می نویسی.نوشته هایت رو دوست دارم .

علی سیار

سلام با شعری از خودم به روزم خوشحال میشم سری بزنید [گل]

زهرا علیدوست

برایم دعا کن باران بیاید تو بیایی و آن مرد نیز در باران بیاید با اسبی که می شناسمش باید برای آمدنش نماز باران بخوانم

زهرا رهنما

سلام خانم ابراری عزیز خسته نباشد زنده باشید و سربلند[گل][گل]

رویا

چرا کم پیدایی خانمی [ناراحت]؟