شکوفه لبخند

عرفات قلبم را برای قربانی کردن منیت هایم گستراندی تا اسماعیل وجودم را به وادی آزمون هایت رهنمون شوی 

خدایا سر به سجده ی شکر می آورم برای داده هایت که نعمت  و نداده هایت که مصلحت است

امشب تمام عصیانم را در بارگاه عظمتت بتکان تا ابرهای عرفات دلم به ساحل چشمانم برسند و باران رحمتت روح و قلب مرا جلایی باشد دوباره. تا فردا لبخندت یک بار دیگر در من طلوع کند آمین 

/ 4 نظر / 11 بازدید
شبگرد

زیبا بود! وقت کردین به منم سر بزنید [لبخند]

نینایثربی

[گل][گل][گل][گل] همین...

ساقی

خیلش قشنگ بود