خواستم بگویم فاطمه س دختر خدیجه ی بزرگ است دیدم فاطمه نیست خواستم بگویم فاطمه س دختر محمد ص است دیدم که فاطمه نیست خواستم بگویم که فاطمه س هسر علی ع است دیدم که فاطمه نیست خواستم بگویم که فاطمه س مادر حسین است دیدم که فاطمه نیست خواستم بگویم که مادر زینب س است دیدم که فاطمه نیست  نه اینها همه هست واین فاطمه نیست فاطمه فاطمه است   زنده یاد دکتر شریعتی

 

                    شهادت بانوی آب و آیینه بر دوستدارانش تسلیت باد

/ 1 نظر / 4 بازدید

[گل][گل][گل] سلام بر حضرت آئینه