باران آمد

نبودی و دلتنگت بودم ،بعد از ماه ها آمدی ،وقتی آمدی، پیشانی بر خاک نهادم .

به شوق آمدنت گل ها هم خندیند ،باد با آمدنت وزید و سماع طبیعت آغاز شد .

امروز را با تو آغاز کرده ام ،نوشته هایم رنگ نگاه تو را گرفت ،یقین دارم در کنار تو سبز

خواهم شد باران .

/ 1 نظر / 22 بازدید
آنیتا

[لبخند][گل] [گل]