چند روز بیشتر به سال نو نمانده خانه تکانی ادامه دارد فصل, فصل نوشدن است دیروز خانم همسایه به آسمان نگاه می کرد و غر می زد فرش شسته بود و حالا آفتاب پشت ابرها قایم موشک بازی می کرد یاد حرف مامان افتادم که می گفت: هوای بد خوب می شه اما آدم بد .....راستی به فکر خانه تکانی دل ها تون هستید خونه هارو نو می کنیم که مهمان حبیب خداست اما به فکر دل چقدر هستیم که مهمانش خود خداست ؟همه اون هایی که مطلبم رو می خونید دوستتان دارم و برای دل ها ی مهربونتون بهار رو آرزو می کنم موقع سال تحویل برای هم دعا کنیم .دستمال ذکر بسم الله رو بردارین تا دیر نشده غبار دلاتونو پاک کنید من رفتم

/ 0 نظر / 7 بازدید