کرم نما

کویر ،آفتاب ،طوفان،هر لحظه گرم تر وتازه تر ازپیش ،کامل تراز قبل،پرشور تر ازهمیشه ،این جا خانه اوست فردا روز اوست روز من است کاش کرم نماید فرود آید خانه تکانی کرده ام از غیر .می آید؟ تو بگو .به او امشب بگو که منتظرم نفس قربانی قدم هایت ابراهیم نیستم اما به وسع خویش نثار شمیم روحانی ات ....دست هایم را برای بخشش پر می کنی؟  یعنی فردا بارانی می شوم

/ 10 نظر / 12 بازدید
میلاد

سلام خانوم ابراری وبلاگ بــــــــــســــــــــــیــــــــــــار زیبایی دارید موفق باشید .من میلادم ازبچه های کانون[دست][دست][چشمک]

ساقی

بسیار قشنگ بود

ساقی

سلام مادر عزیز امیدوارم شعر های بیشتری در وبلاگت بگذاری[ماچ]

میلاد

سلام مربی عزیزم نظرتون برام نیومد تو رشت جا تون خــــــــــــــــــالــــــــــــی بود [چشمک][چشمک]

میلاد

سلام مربی عزیزم نظرتون برام نیومد تو رشت جا تون خــــــــــــــــــالــــــــــــی بود [چشمک][چشمک]

علی سیار

سلام بروز می باشم با غزل خوشحال می شم تشریف بیارین

دریا

سلام آشنای قدیمی با خوا ندن شعر هایت شاد شدم سری به پنجره ی ما هم بزن

رویا عزیزی

دلتنگت شدم دوست من

زهراعلی دوست

آقاجان وقتی بیی فصل بهار کوشنم تی قد وقتی یینم سرو چنار کوشنم آقا جان خسته ببوم ا جومه بیه به خودا تی ژا زیر خون ریزم و ا انتظار کوشنم

آنیتا

[گل] سلام همیشه مهربون خدا قوت [ماچ][بغل]