منتظرم

این روز ها خیلی دلم برای خودم تنگ شده خودی که آنقدر به او نزدیک بود که حضورش را بدون هیچ واسطه ای حس می کرد تکرار می کردم نامش را و او همان جا رنگ و نور هدیه ام می کرد پر از انرژی و شور بودم حال آنقدر از او دور شده ام که بار ها می خوانمش و او جوابم را نمی دهد دوستی می گفت لحن خواندت قشنگ است و او لذت می برد با توام بزرگترین دوست من !تو نظرت چیست ؟کی جوابم را خواهی داد ؟کی لذت دوباره  ی حضورت را خواهم چشید ؟ برای مقدمه  دوست خواهم داشت عشق خواهم ورزید به آنها که می بینمشان از آنها  جواب نمی خواهم جواب تو برایم از همه جواب ها مهم تر است

/ 4 نظر / 11 بازدید
سمیرا صدیقی

دعا میکنم زیر این سقف بلند روی دامان زمین هرکجا خسته شدی... دستی از غیب به دادت برسد... گلم آپم...

رویا عزیزی

گریه نکن خواهرم در خانه ات درختی خواهد روییدو درخت هایی در شهرت و بسیار درختان در سرزمینت و باد پیغام هر درختی را به درخت دیگر خواهد رسانید و درخت ها از باد خواهند پرسید :در راه که می آمدی سحر را ندیدی ! (سووشون)بند آخر به یاد سیمین دانشور